Onderzoek

Eén van de doelen van het practoraat is het uitvoeren van onderzoek. Deze eerste onderzoeksactiviteiten zoomen in op goede voorbeelden van Verschillen Waarderen waarbij docenten en bestuurders op de verschillende scholen worden bevraagd over wat werkt in hun praktijk. Tevens willen we met dit onderzoek eventuele handelingsverlegenheid op het gebied van ‘verschillen waarderen’ ontdekken binnen de scholen.

Daarvoor is een kenniswerkplaats opgericht bestaande uit studenten van de lerarenopleiding van Windesheim, de practor en docenten van de bij de federatie aangesloten MBO scholen. Er is een onderzoeksinstrument (interviewleidraad) ontwikkeld en gevalideerd. De afgenomen interviews (voor onderzoekers bestaat de mogelijkheid om zich eerst te laten scholen in het afnemen van semigestructureerde interviews) worden gezamenlijk geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Van best practices kunnen ook vlogs van max. 4 minuten gemaakt worden die ook ter inspiratie op de website van het practoraat gepubliceerd kunnen worden.

Op deze manier worden er niet alleen good practices in kaart gebracht, maar willen we ook bijdragen aan een onderzoekende leeromgeving op de scholen, de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kennis te maken met het practoraat Verschillen Waarderen en het initiëren van het bespreekbaar maken en reflectie op het thema van het practoraat.

Ben je geïnteresseerd in de resultaten van ons onderzoek? Houd dan de website in de gaten. We publiceren geregeld over ons onderzoek.

Zelf onderzoek doen? Meld je aan!

Je kunt je aanmelden voor de volgende onderzoeken:

Praktijkonderzoek ‘Empathie ontwikkelen, hoe doe je dat?’

Pilot werkplaats ‘Door andere ogen’

Narratief onderzoek ‘My cup of story’