Multinclude: gesprekstool

Het doel van de Multinclude is tweeledig. Ten eerste is het doel om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot inclusiviteit en diversiteit op de mbo-school/locatie waarvoor je een contextanalyse wilt uitvoeren.Ten tweede is het doel om gesprekken...

Verkijkers

De werkwijze Caleidoscopisch Kijken naar Complexe Vraagstukken is ontstaan vanuit de kennis en ervaringen die het practoraat Verschillen Waarden van 2018 tot 2022 heeft opgebouwd. Middels een boekje, workshops en lezingen wil het practoraat deze werkwijze graag delen....

Team Inclusief aan de slag met integrale aanpak

Werken aan inclusie en verschillen waarderen is een continu proces dat verankerd moet worden in een organisatie en een integrale aanpak vraagt. Daarom is practoraat Verschillen Waarderen samen met MBO Utrecht, Landstede en ROC Twente gestart met het tweejarige project...

Gamen om vooroordelen tegen te gaan

Kan een game studenten burgerschapsvaardigheden bijbrengen? Met deze vraag startte de Anne Frank Stichting het project ‘Open Deur?!’. Resultaat is een interactieve game, waarbij studenten in de huid van de 19-jarige Stephen kruipen. Eén van de leden van...

Podcast ‘Nu even wel’

Podcast ‘Nu even wel’ Omgaan met diversiteit is een belangrijk onderdeel van het burgerschapsonderwijs. Alle burgerschapsdocenten worden geacht er aandacht aan te besteden. Maar hoe vul je dat in? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe ga je om met grote...