Verschillen waarderen

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid van de installatie Birgit Pfeifer als practor in april 2018. Hier vind je de visie, opdracht en werkwijze van het practoraat en persoonlijke verhalen over Verschillen Waarderen. Ook vind je praktijkvoorbeelden uit het mbo.

Vakblad Profiel 02-2024

 Voor deze uitgave van Profiel stelde Birgit Pfeifer een drieluik samen waarin wordt ingegaan op (deel 1) de werkwijze van Team Inclusief en een methodiek om het mbo inclusiever te maken en (deel 2) de in het project ontwikkelde gesprekstool Multinclude. Tot slot geven (in deel 3) de drie participerende scholen een korte reflectie op de impact die Team Inclusief bij hen op school heeft gemaakt.

Caleidoscopisch kijken

In dit boekje maak je kennis met de door het practoraat ontwikkelde methode ‘caleidoscopisch kijken’. Met deze methode kun denkgewoontes doorbreken,  verschillende perspectieven inzetten en ontdekken  wat diversiteit ons oplevert als we op zoek gaan naar antwoorden op complexe vraagstukken.

Vakblad Profiel 09-2019

Dit is een voorbeeld van een publicatie over een onderzoek dat het practoraat samen met mbo docenten en studenten van de lerarenopleiding Windesheim heeft uitgevoerd. De participerende scholen hebben met hun praktijkvraag het practoraat benaderd om onderzoek te doen. Naast de publicatie heeft elke school nog apart de onderzoeksbevindingen in vorm van een rapportage met advies ontvangen.