Wat we doen

Wil jij op jouw school aan de slag met de  opgedane kennis van het practoraat? Maak gebruik van het aanbod van het practoraat!

 1. Methode: Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken

o Lezing: In lijn van rabbi Jonathan Sacks zien we school als een gebouw waarin we gezamenlijke ruimtes vinden maar ook aparte wooneenheden. In de gezamenlijke ruimtes (school) spreken we samen af hoe we met elkaar omgaan, welke waarden en normen gelden, hoe we ons onderwijs inrichten enzovoort. Het gesprek hierover kan soms schuren en ongemakkelijk voelen.  Om dit gesprek te kunnen voeren heeft het practoraat de methode  caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken ontwikkeld. Kern van caleidoscopisch kijken is het poëtisch argument.

Met een retorische argument wil je overtuigen, door een duidelijk standpunt te bepalen, voor en tegens  af te wegen. Met een dialectische argument wil je onderzoeken, door het stellen van de juiste vragen, toetsen van vooronderstellingen en verplaatsing in de ander. In een poëtische argumentatie zoek je de geraaktheid op, door de verbeeldingskracht aan te spreken, nieuw denken te genereren om betere besluiten te kunnen nemen. Bij de lezing hoort ook een publicatie die digitaal gratis is te ontvangen.
Duur lezing: 45 minuten

o Workshop: In de workshop gaan we aan de slag met caleidoscopisch kijken en het poëtisch argument. Doel van de workshop is om te leren hoe we gesprekken die vastlopen weer bezieling te geven, hoe we kunnen raken en geraakt worden en welke nieuwe inzichten dit geeft.
Duur workshop: min. 1 uur max 1.5 uur

 

 

 1. Methode: team inclusief
  Landstede en MBO Utrecht 9en ROC van Twente) zijn de pioniers
   die in 2021 zijn begonnen met een team inclusief. Een team bestaat uit studenten, docenten, onderwijsondersteuners en leidinggevende die gedurende twee jaar leren hoe ze  verschillen waarderen  in de onderwijsorganisatie kunnen bereiken. Deze groep van mensen ging niet onderzoeken WAT we moeten doen om de school inclusiever te maken, dat weten we intussen uit talrijke onderzoeken, maar ze zijn bezig om met deze methode te leren HOE je dit kan doen. De teams hebben participatief onderzoek gedaan, zijn getraind en hebben elkaar ondersteund en gestimuleerd met het doel om hun school inclusiever te maken en gelijke kansen te bevorderen. De methode is intussen ook door de MBO Raad omarmd en er draait op moment een project met 8 scholen. Er is een training en werkwijze ontwikkeld en geëvalueerd. We zien dat we met deze methode beoogde doelen behalen. We hebben drempels en kansen geïdentificeerd en er wordt gewerkt aan een uitvoerig verslag van dit traject. Wil jij ook  een team inclusief oprichten en door het practoraat laten begeleiden?
  De methode in het kort: Een team inclusief wordt voor minstens twee jaar opgericht en gefaciliteerd. Een team inclusief bestaat uit 5-8 mensen uit verschillende lagen van de organisatie en minstens twee studenten. Eerst wordt middels een bestaand onderzoeksinstrument  gekeken welke vraagstukken er op school spelen.  Waar lopen we tegenaan, wat doen we al goed, wat willen we nog bereiken? Aan de hand van de vraagstukken worden interventies ontwikkeld en doorgevoerd. Het team inclusief wordt getraind en begeleid door het practoraat.
  Investering: 80 uur per lid van team inclusief op jaarbasis. Duur is 2 jaar. Materiaal en reiskosten van totaal ca. 1000 euro per jaar.

 

 1. Drieluik inclusief leiderschap: over de rol van een ieder op school/organisatie om inclusie en verschillen waarderen te bevorderen

Doelgroep: docenten, onderwijsondersteuners, leidinggevenden, directie

Van diversiteit naar inclusie van dialoog naar diapraxis

o Lezing ‘Verschillen Waarderen’  intussen al gevolgd door meer dan 2.000 onderwijsprofessionals. Daarnaast is een boekje met dezelfde titel uitgegeven waarin de lezing wordt aangevuld met ervaringen en mooie voorbeelden uit de praktijk (te downloaden op verschillenwaarderen.nl).

Duur: 1 uur

o Workshop ‘Van Diversiteit naar Inclusie’. De workshop werkt aan gemeenschappelijke taal, beelden en visie. Gebaseerd op het boekje ‘Verschillen Waarderen’ is een workshop ontwikkeld die samen met betreffende school aangepast wordt aan de leerbehoefte van de school.

Duur: 1,5 uur

o Workshop ‘Van Dialoog naar Diapraxis’: Met art-based werkvormen worden de deelnemers uitgenodigd om interventies te ontwikkelen die passen binnen de eigen context. De ontwikkelde workshop wordt aan de hand van de leerbehoefte samen met betreffende school aangepast.

Duur: 1.5 uur

 

Ben je geïnteresseerd of benieuwd naar de mogelijkheden voor maatwerk? Neem dan contact op het met het practoraat via het contactformulier.