Praktijkonderzoek ‘Empathie ontwikkelen, hoe doe je dat?’

In het eerste jaar van het practoraat noemden zowel studenten als docenten ‘inlevingsvermogen ontwikkelen’ oftewel empathie als een van de succesfactoren voor verschillen waarderen. Vanaf september gaan we voortborduren op dit onderzoek met de vraag hoe je empathie kan ontwikkelen. Er hebben zich via de website al docenten aangemeld om in dit onderzoek te participeren.

Type werkzaamheden

Feedback (validatie) van onderzoeksinstrument, afnemen van interviews, analyseren van interviews, feedback geven aan medeonderzoekers.

Beoogd resultaat van het onderzoek

Een publicatie over hoe je empathieontwikkeling kan ‘meten’, hoe je een onderzoekende houding kunt ontwikkelen en hoe je ervaring kunt opdoen in het doen van onderzoek bij docenten.

Gevraagde tijdsinvestering

60 uur (vanaf september 2019 tot mei 2020). In deze periode komen me voor zover mogelijk 3 keer bij elkaar, op een donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur op Windesheim in Zwolle (facultatief).

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor dit onderzoek door een mail te sturen naar bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl.