Kernteam van het practoraat

Iedere school van de Federatie Christelijk MBO heeft een eerste aanspreekpunt voor het practoraat. Deze aanspreekpunten samen vormen het kernteam van het practoraat. Daarnaast hebben verschillende MBO’s ook docent-onderzoekers die met het practoraat onderzoek doen. Wil je weten wie dat op jouw school zijn, vraag dit dan na bij de practor.  

Reinder Bakker

Reinder Bakker

Beleidsmedewerker Identiteit - ROC Friese Poort

Verschillen waarderen betekent voor mij: We leven in een uitdagende samenleving. Diversiteit en culturele verscheidenheid is een permanente factor geworden. Ik zie het als grote uitdaging om de verbinding (Friesland: ‘ mienskip’) te zoeken, waarbij ruimte is voor ieders eigenheid.

Erik Bekkering

Erik Bekkering

Regisseur Cultuur, Identiteit en Gedrag - MBO Utrecht

In gesprek met elkaar ontdekken en delen wat onze drijfveren zijn zonder oordelen. Helaas gaan alle conflicten en oorlogen in onze wereld om oordelen over verschillen. Vaak zijn dit vooroordelen. Ook dicht bij huis speelt dit een rol als het gaat over bijvoorbeeld de komst van een AZC, een moskee of huisvesting van vluchtelingen. Als school spelen wij een belangrijke rol in ontwikkeling van onze studenten. Lukt het ons om ze nieuwsgierig te maken naar de ander? Maken wij vooroordelen bespreekbaar in de klas? De doelgroep in de klas is divers genoeg om van elkaar te kunnen leren! Verschillen waarderen begint bij jezelf in gesprek met de persoon naast je.

Marieke Voogt

Marieke Voogt

Identiteitsmedewerker/docent burgerschap - Alfa-College

Dat we doelbewust werken aan een cultuur binnen en buiten de school waarin verschillen tussen mensen gezien worden als rijkdom, als aanvulling op elkaar en verrijking en spiegel voor jezelf. Dat we verschillen zien als mogelijkheid tot groei voor mensen.

Ilse Ouwens

Ilse Ouwens

Meesterdocent Omgevingsbewustzijn - CIBAP

Om verschillen te kunnen waarderen is een open mind nodig. Hiervoor is het nodig om je mening steeds opnieuw te onderzoeken. Je moet nieuwsgierig zijn naar elkaar, naar je omgeving. Het mooie van onderwijs is dat je de mogelijkheid hebt om studenten steeds andere bronnen aan te bieden en de dialoog te stimuleren. Zo doorbreek je je eigen filter bubbel en maak je je wereldbeeld groter.

John van Werven

John van Werven

Docent Ethiek, Loopbaan en Burgerschap – ROC Menso-Alting

Verschillen waarden zit voor mij in de ander ontmoeten en mijzelf openstellen voor de ander. Verschillend zijn maakt ontmoetingen interessant. Iemand heeft iets, kent iets of doet iets wat ik niet direct herken. Dit voelt soms ongemakkelijk, maar tegelijkertijd ook verfrissend en geeft mij nieuwe inzichten en werkt inspirerend.

Nieke Jansen

Nieke Jansen

Beleidsadviseur Identeit en Brede Vorming - Landstede

Veel van hetzelfde maakt het leven gemakkelijker. En saaier, dat ook. Daarom ben ik blij met veelkleurigheid en verschil. En merk ik tegelijk dat deze veelkleurigheid ongemakkelijk kan zijn. Verschillen waarderen betekent voor mij om te beginnen dat ik niet omval van iemand die anders is. En andersom: dat ik me niet druk maak om iets waarin ik mezelf anders voel. 
Belangrijker in verschillen waarderen is dat het gaat om waarderen. Verschillen maken mensen vaak boeiender en verschil maakt samen leven rijker. Ik wil daarom oog hebben voor verschillen tussen mensen en er nieuwsgierig naar zijn. Loskomen van vooroordelen en snelle oordelen. En mijn eigen ‘gewoon’ niet groter maken dan dat.
Verschillen waarderen impliceert overigens niet dat alles deugt. Waarderen is soms ook: besluiten dat iets waardeloos is en daar een grens stellen. Het gaat immers niet om de verschillen, het draait om goed samenleven.