My cup of story

Verhalen helpen om verschillen te waarderen

Doel

  • Docenten ontwikkelen sensitiviteit voor verschillen in de klas, tussen henzelf en leerlingen/studenten, studenten onderling, henzelf en collega’s.
  • Bewustwording van ‘blinde vlekken’ in eigen docentgedrag en communicatie.
  • Meer begrip voor de ander, waardoor verschillen met de ander gewaardeerd worden en docentgedrag minder wordt geleid door ongemak.
  • Minder polarisatie, spanning e.d. in de klas en in de lerarenkamer.

Sessie 1
– Brainstorm / steekwoorden rondom een vraag / associatie / herinnering aan een bijzondere ontmoeting die je geraakt heeft of is bijgebleven omdat er sprake was van een verschil – heeft te maken met een onderwijssituatie. wat is een verschil waarin je werd uitgedaagd?

– Opstellingen / kunstinstallaties om vorm te geven aan deze vraag die iets zegt over de ervaring van verschil in de ontmoeting tussen jezelf en een ander.

– Hierover elkaar interviewen; aan elkaar het verhaal erbij vertellen. In het verhaal wordt het verschil tussen jezelf en de ander duidelijk. Het gesprek helpt om de wrijving en inzichten die dat opleverde naar boven te krijgen.

– Het verhaal vertellen dat je van de ander hebt gehoord, op papier of digitaal (podcast/vlog). Dat aan de ander meegeven. Deze noteert opmerkingen over de beleving van het verschil en wordt zich bewust van ongemak / blinde vlekken in eigen docentgedrag

– Tussenstap / vraag: neem de ervaring van dit ‘verschil’ mee in je praktijk.

Sessie 2
Vertel elkaar over hoe je met verschillen bent omgegaan. Inzichten delen n.a.v. vorige sessie.
– In een werkvorm om gesprek op gang te brengen, bijvoorbeeld een opstelling
– Theorie over diversiteit hieraan koppelen
– Uitleg over storytelling: plot, opbouw, fases en rollen in een verhaal
– Opdracht: verwerk persoonlijke ervaringen en inzichten m.b.t. ‘verschillen waarderen’ in een verhaal.
– Kies hiervoor een passende creatieve vorm: in woord en beeld, eventueel met gebruik van verschillende media (digital story)
– Tussendoor (individueel) feedback op verhalen geven; definitieve versie maken.

Sessie 3 (slotsessie) 
– Verhalen bundelen / publiceren / delen met anderen / erover spreken met elkaar.
– De verhalen worden in My cup of story geprint (duurzaam papier, duurzame inkt, herbruikbaar) en komen in de koffiekamer (er zijn kosten aan de bekers verbonden). Onderzoekers gaan na een tijdje in de koffiekamer gesprekken voeren over de impact van Cup of Story.