Werkplaats ‘Door andere ogen’

Werken aan maatschappelijke vraagstukken met de kracht van makerschap

Wij nodigen je uit om op 26 juni 2019 in te stappen in de Werkplaats ‘Door andere ogen’. In deze werkplaats kan je samen met anderen een dag werken aan een fascinatie of een vraagstuk dat jou in je professionele leven bezig houdt. Dat kan een maatschappelijk probleem zijn, een uitdaging binnen de context van jouw werk of een kans die je ziet om de wereld een stukje beter te maken. Een gezelschap van kunstenaars, makers, onderzoekers en docenten helpt elkaar om met andere ogen naar deze vraagstukken te kijken en samen te leren hoe makerschap daarbij een rol kan spelen. Aan het einde van de dag heb je nieuwe perspectieven op het vraagstuk, heb je kennis gemaakt met anderen die aan vergelijkbare vraagstukken werken en heb je gewerkt met een aantal muzische vormen van onderzoek die je in je eigen praktijk kan gebruiken.

Praktische details

  • Datum: 26 juni 2019
  • Tijd: 9.30 uur inloop, start om 10.00 uur. Afronding om 16.30 uur.
  • Plaats: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht (in tegenstelling tot wat vermeld staat in het aanmeldformulier)
  • Kosten: geen. Deze werkplaats wordt mogelijk gemaakt door Studio 21 CS en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Werkwijze
Na een plenaire introductie werken de circa 42 deelnemers in de ochtend in zes groepen volgens de werkvorm ‘Werk in opvoering’. Drie deelnemers krijgen daarin ieder een half uur om met de groep te werken aan het eigen vraagstuk. Een aantal deelnemers in iedere groep heeft ervaring met werkvormen die gebaseerd zijn op de principes van makerschap en muzisch onderzoek. Zij helpen met het vinden van een goede werkvorm die past bij het vraagstuk. In aanvulling daarop zit er in iedere groep iemand die een maatschappelijk vraagstuk inbrengt dat als een rode draad door de dag van die groep heen zal lopen. Aan het einde van de ochtend komen we bij elkaar om te kijken wat we hebben geleerd over deze maatschappelijke vraagstukken en over het werken met behulp van makerschap.

Na de lunch vormen we nieuwe groepen en kunnen drie andere deelnemers werken aan hun vraagstuk. Aan het einde van de dag komen we opnieuw bij elkaar om te kijken wat we hebben geleerd. Ook bespreken we of er kiemen zijn gelegd voor het continueren van samenwerking.

Over de initiatiefnemers
De werkplaats ‘Door andere ogen’ wordt georganiseerd door Bart van Rosmalen, Janny Rodermond, Peter Rombouts (lectoraat Muzische Professionalisering van de Hogeschool Utrecht), Daan Andriessen (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Utrecht), Birgit Pfeifer (practoraat Verschillen Waarderen van de Federatie Christelijk mbo en VERUS) en Pieter Baay (Expertise Centrum Beroepsonderwijs). Wij zijn gefascineerd door de mogelijkheden die makerschap en muzisch onderzoek bieden om een andere kijk te krijgen op complexe vraagstukken.
De werkplaats is een van de initiatieven binnen het Platform Onderzoek 21st Century Skills. Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals – nu en in de toekomst – te verbeteren. Het is een ontmoetingsplek om complexe vraagstukken gezamenlijk aan te pakken.
Bart, Peter en Daan organiseren ook jaarlijks een Werkplaats Muzisch Onderzoek. Daarin onderzoeken kunstenaars, onderzoekers en coaches de methodologie van muzisch onderzoek en de mogelijkheden die deze biedt om onderzoek te doen dat direct impact heeft op de praktijk. De Werkplaats ‘Door andere ogen’ is mede bedoeld om de Werkplaats Muzisch Onderzoek van 2020 voor te bereiden.

Over makerschap en muzisch onderzoek
De wereld is complex. Alles is met alles verbonden en dat maakt het niet makkelijk om tot gezamenlijke acties en oplossingen te komen. Hoe vind je daarin, samen met anderen, je weg? Om complexe vraagstukken het hoofd te bieden neigen we er al snel naar deze te reduceren tot behapbare brokjes waardoor nuance, diversiteit, meerstemmigheid en samenhang verloren gaan. In muzisch onderzoek gaan we ervan uit dat je vraagstukken en fascinaties kan benaderen vanuit makerschap. Eérst maak je iets, aan de hand van het gemaakte analyseer je. Zo kom je tot nieuwe inzichten die je anders niet gehad zou hebben. Door te maken proberen we complexiteit te begrijpen. Meer informatie is te vinden op www.musework.nl.

Aanmelden
Je kan je aanmelden voor de Werkplaats ‘Door andere ogen’ door je in te schrijven via dit formulier.
Geef je naam door, je emailadres, de organisatie waar je werkt en een korte beschrijving van het vraagstuk of de fascinatie waaraan je zou willen werken.

De deadline voor inschrijving is 19 juni 2019.
Voor meer informatie neem contact op met degene die jou deze uitnodiging heeft gestuurd of met peter.rombouts@hku.nl.
We hopen je te ontmoeten op 26 juni in Utrecht.

Daan, Bart, Janny, Peter, Pieter, Birgit