Inspiratie

Het practoraat ontwikkelt en geeft workshops rondom het thema Verschillen Waarderen. Het organiseert een inspiratietour langs de verschillende ROC’s en zorgt voor kennisdeling. Wil je dat jouw school ook een etappeplaats wordt van de inspiratietour? Stuur dan een mail naar bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl of neem contact op via het contactformulier.

Inspiratie opdoen over het onderwerp Verschillen waarderen? Hier lees je er artikelen over. Heb je zelf teksten die anderen kunnen inspireren? Mail ze via het contactformulier.

E-mailwisseling met Stijn Sieckelinck

Ter inspiratie: e-mailwisseling Birgit Pfeifer-Stijn Sieckelinck ‘Jongeren ronselen voor een betere wereld’

Kunst maakt identiteit zichtbaar

Pastores en beleidsmedewerkers Identiteit van het Alfa College zijn in mei naar het museum de Fundatie in Zwolle geweest om zich out of the box te laten inspireren voor hun visie over identiteit en het pastoraat op het Alfa-college.

Maurits Stevens, pastor, schrijft: “We zagen een indrukwekkende en confronterende expositie getiteld ‘Vrijheid’, dat juist de identiteitscrisis neerzet waar West-Europa zich in verkeert. Dit inspireerde onze drive en passie voor ons werk. Tevens hebben we besloten om kunst in te gaan zetten als zintuigelijke vorm om identiteit zichtbaarder te maken binnen het Alfa-college.”