Draaien

De Draai-verkijkers uit het boekje ‘Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken’:
  1. Laten we van plaats wisselen met de persoon links van ons. Denk van uit de positie van deze buur in stilte na over het gesprek tot nu toe.
  2. Een gesprek kan snel een opeenstapeling van meningen worden. Laten we voor de afwisseling een open vraag cadeau geven die betrekking heeft op wat wij tot nu toe hebben gezegd.
  3. Laten we ons in gedachten verplaatsen in een leeuw of een mier. Hoe zou dit dier aankijken tegen het vraagstuk wanneer dit zich zou voordoen in de dierenwereld? Laten we onze inzichten delen.

Heb je zelf ook tips voor verkijkers? Mail ze naar bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl en we voegen ze toe op deze pagina.