Inzoomen

De Inzoom-verkijkers uit het boekje ‘Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken’:
  1. Wie staat in het vraagstuk dat wij bespreken het verst van jezelf af wat betreft mening, normen en waarden of gedrag? Probeer je nu in deze persoon te verplaatsen. Wat is zijn/haar grootste angst?
  2. Laten we met wat we hier voorhanden hebben een driedimensionaal beeld maken van ons vraagstuk. Wat valt dan op?
  3. Laten we het gesprek even stilzetten. Wat valt je op aan de lichaamstaal van de gespreksdeelnemers?

Heb je zelf ook tips voor verkijkers? Mail ze naar bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl en we voegen ze toe op deze pagina.