Werken aan inclusie en verschillen waarderen is een continu proces dat verankerd moet worden in een organisatie en een integrale aanpak vraagt. Daarom is practoraat Verschillen Waarderen samen met MBO Utrecht, Landstede en ROC Twente gestart met het tweejarige project ‘Task Force Inclusivity’, oftewel Team Inclusief.
Lees meer over de integrale aanpak op de website van Verus.