Practoren op werklunch bij minister Van Engelshoven

31-01-20 | 0 Reacties

Practor Birgit Pfeifer nam op 23 januari 2020 deel aan een luister- en inspiratiesessie met minister Van Engelshoven. De minister had Birgit, enkele andere practoraten en medewerkers van de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ uitgenodigd om na te denken over de toekomst van het mbo. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op kansen die nog gegrepen kunnen worden om tot een innovatiever en beter mbo te komen. Birgit besprak met de minister het belang om lectoraten en practoraten meer met elkaar te verbinden. De minister vond het onderzoek, dat het practoraat Verschillen waarderen samen met studenten van de lerarenopleiding Windesheim doet, een mooi voorbeeld van hoe je studenten kunt enthousiasmeren voor het mbo. Een vervolgafspraak staat in de planning.