Verschillen Waarderen: aandacht voor diversiteit in het mbo

3-01-20 | 0 Reacties

Hoe onderwijsprofessionals acceptatie van diversiteit praktisch vertalen, en bovenal wat deze professionals als succesvol ervaren, hebben acht studenten van verschillende tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim en drie mbodocenten van Landstede en Albeda in 2018 onderzocht onder begeleiding van practor Verschillen Waarderen Birgit Pfeifer. Zij zijn op zoek gegaan naar praktijkverhalen van docenten en leidinggevenden in het mbo als het gaat om omgaan met verschillen en hebben een aantal succesfactoren gevonden.

Bekijk hier het artikel in vakblad Profiel online.